Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

Статут

 

СТАТУТ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
БОРИШКОВЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

І. Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту ліцею.
 2. Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на засадах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.
 3. Мета та завдання учнівського самоврядування
 4. Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, ровесникам, гімназії, родині, Україні.
 5. Забезпечувати і захищати права й інтереси учнів на основі виконання правил та законів гімназії.
 6. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
 7. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя у гімназії.
 8. Прагнути узгодженості інтересів між учнями і педагогами.

ІII. Права, свободи та обов’язки

 1. Принципи:

— поважати бажання і обговорювати позицію, думку;

— визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити;

— прагнути до найвищих результатів у навчанні й творчості;

— повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

 1. Усі учні гімназії є рівними у своїй гідності та правах.
 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в гімназії, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
 3. Образою честі і гідності людини є:

— нанесення побоїв, побиття;

— загроза, залякування і шантаж;

— вживання образливих слів, кличок;

— дискримінація за національними і соціальними ознаками;

— глузування з фізичних недоліків;

— поява в стані сп’яніння;

— добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);

— здирство, вимагання;

— крадіжка;

— псування особистих речей інших людей;

— брудні наклепи, плітки;

— будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 1. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
 2. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та гімназії.
 3. Учень зобов’язаний:

— дорожити честю гімназії, примножувати її традиції;

— сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в гімназії, проявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини;

— дотримуватися вимог внутрішнього розпорядку і свідомо виконувати накази та розпорядження адміністрації;

— дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки;

— дотримуватись вимог до учнів Статуту учнівського самоврядування, Статуту гімназії, норм та правил поведінки, дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

— слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життям своїх товаришів;

— паління, вживання алкоголю, наркотиків несумісні із званням гімназії;

— дбайливо і охайно ставитися до майна гімназії;

— подавати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

— сумлінно нести чергування по гімназії;

— приймати активну участь у громадському житті гімназії;

— виконувати вимоги вчителів та адміністрації.

 1. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
 2. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
 3. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в ліцеї.
 4. Кожен учень має право обирати гуртки та додаткові заняття, секції—на свій вибір.
 5. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
 6. Кожен учень або працівник гімназії зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів учнівського самоврядування.

14.Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

 1. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування гімназії, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування ліцею, подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування.
 2. Кожен учень має право брати участь у:

— в будь-яких сферах життя гімназії, ініціювати будь-які форми цього життя;

— в громадському житті гімназії;

— в організації дозвілля, творчих студіях, гуртках за інтересами;

— обговоренні та внесенні пропозицій що до організації навчально — виховного процесу.

 

ІV. Органи управління учнівського самоврядування

4.1. Структура учнівського самоврядування Боришковецької гімназії

4.1.1. Учнівське самоврядування відповідає структурі:

— Президент школи;

— Міністри;

— Секретар;

— Парламент учнівського самоврядування: комісії учнівського самоврядування (голови комісій).

4.2. Права та обов’язки

 1. Президент учнівського самоврядування є головою учнівського самоврядування і виступає від його імені.
 2. Вищим органом законодавчої влади учнівського самоврядування ліцею є Парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом гімназії.
 3. Вищим органом учнівського самоврядування ліцею є учнівська конференція, яка проводиться двічі на рік. Настановчі учнівські конференції затверджують склад активу учнівського самоврядування та напрямки роботи комісій. Передвиборча конференція проводиться перед виборами керівного складу учнівського самоврядування гімназії та ставить на меті ознайомлення з передвиборчими програмами лідерів, що балатуються на пост Президента. Звітна конференція відбувається у кінці навчального року, на ній голови комісій груп звітують про проведену роботу за даним напрямком.
 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на зборах активу та учнівській конференції учнівські та педагогічні колективи, шляхом відкритого голосування.

 

Розділ V. Президент учнівського самоврядування

5.1.Президент учнівського самоврядування:

5.1.1. Президент учнівського самоврядування (УС) гімназії є главою учнівської президентсько-парламентської республіки і виступає від імені учнів гімназії.

5.1.2. Президент УС обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборого права шляхом таємного голосування строком на один рік.

5.1.3. Президентом УС може бути обраний учень 8-9 класу гімназії.

5.1.4. Одна й та ж особа не може бути Президентом УС більше, ніж 2 строки підряд.

5.1.5. Чергові вибори Президента УС проводяться в першу п’ятницю жовтня другого року повноважень Президента УС. У разі дострокового припинення повноважень Президента УС вибори на дану посаду проводяться в період 30 днів з дня припинення повноважень.

5.1.6. Новообраний президент УС вступає на пост не пізніше ніж 5 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги учням на урочистій лінійці гімназії.

5.1.7 Президент УС складає таку присягу:

«Я, (прізвище та ім’я), волею учнів обраний Президентом УС, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність гімназії. Зобов’язуюсь усіма своїми справами захищати честь гімназії, турбуватися про її престиж та імідж, дбати про благо і добробут учнів, обстоювати їх права і свободи, додержуватися законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх учнів, підносити авторитет гімназії в ОТГ,  районі, області та по всій Україні».

5.1.8. Президент УС є гарантом прав учнів, визначених законом.

5.1.9. Президент УС:

— здійснює керівництво поточною роботою робочих органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського самоврядування у селі та за його межами;

— планує і веде збори з учнівським Парламентом.

— займається координацією і здійсненням контролю роботи учнівського самоврядування, взаємодіє з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями згідно Статуту.

— головує на засіданнях учнівського Парламенту, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи;

— вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування;

— є гарантом продуктивної діяльності учнівського Парламенту та органів учнівського самоврядування;

— затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи Парламенту в цілому;

— вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя і тд. на розгляд учнівського Парламенту;

— забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування;

— може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради гімназії, виступати на захист учнів;

— виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією, вчителями і місцевою громадою.

5.1.10. Повноваження президента припиняються достроково у випадках:

— особистої заяви;

— неможливості їх виконання;

— за станом здоров’я;

— у разі звільнення з посади;

5.1.11. У разі припинення повноважень президента призначаються дострокові президентські вибори. Висуваються кандидати, проводиться передвиборча агітація, голосування (протягом 30 днів.)

VІ. Парламент учнівського самоврядування

6.1. Парламент учнівського самоврядування є законодавчим органом влади учнів.

6.2. Обраним до Парламенту може бути кожен учень (староста), який є представником класу в Парламенті гімназії, а також визнає Статут і дотримується вимог внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

6.3. Парламент УС обирається строком на 1 рік.

6.5. Учні можуть представляти свій клас у Парламенті гімназії декілька скликань підряд.

6.7. Парламент учнівського самоврядування гімназії збирається 2 рази на місяць.

6.8. Засідання Парламенту проводяться відкрито. Всі рішення Парламенту приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

6.9. Головними напрямками роботи парламенту учнівського самоврядування є:

— сприяння навчально-виховній роботі;

— сприяння науковій роботі;

— сприяння культурно-освітній роботі;

— сприяння спортивно-масовій роботі;

— проведення якісного дозвілля;

— підвищення ініціативності;

— волонтерський Рух;

— правозахисна діяльність;

— дисциплінарний контроль;

— екологічна діяльність;

6.10. Основними завданнями Парламенту учнівського самоврядування гімназії є:

— координація дій органів самоврядування гімназії;

— забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

— сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів;

— сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів;

— розгляд скарг, пропозицій та побажань;

— внесення пропозицій;

— вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань;

— всебічна підтримка талановитих учнів;

— підтримка належної дисципліни, контроль відвідування;

— контроль та корекція навчально-виховного процесу;

— активізація учнівської ініціативи;

— підвищення рейтингу навчального закладу.

6.12. Структура Парламенту: Прем’єр-міністр, Міністри (секретар), а також представники самоврядування від кожного класу (старости, голови комісій).

VІІ. Прем’єр-міністр

7.1. Прем’єр-міністром може обиратися учень терміном на один навчальний рік, який має високий чи достатній рівень навчальних досягнень і не має порушень дисципліни.

7.2. Прем’єр-міністр УС обирається на виборах Президента УС. Ним стає учень набравший меншу, ніж Президент кількість голосів

7.3. Обов’язки Прем’єр-міністра:

— є заступником Президента УС, в разі його відсутності проводить засідання учнівського самоврядування;

— має гідно нести своє високе звання, сумлінно виконувати свої обов’язки;

— спрямовує, координує та контролює діяльність голів комісій Парламенту, дає з цією метою доручення, обов´язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами;

— безпосередньо коригує і спрямовує роботу комісій;

— скликає засідання Кабінету Парламенту учнівського самоврядування та головує на них;

— допомагає планувати і вести засідання учнівського самоврядування;

— розподіляє завдання між членами учнівського самоврядування, забезпечує вирішення питань забезпечення і захисту прав та інтересів учнів, врахування потреб учнів при організації навчального процесу та ініціювання питань щодо їх вирішення перед керівництвом закладу, забезпечення демократичності та прозорості навчального процесу та інших питань учнівського життя;

— у разі відсутності Прем’єр-міністра його повноваження виконує один із міністрів УС. VІІІ. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування

Комісія по здійсненні контролю за успішністю — здійснює контроль за успішністю учнів та організовує допомогу учням, які не встигають; забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальному процесі; організовує проведення шкільних олімпіад

Комісія редакційної колегії — випускає газету: ПРЕС ЦЕНТР; займається зв’язками з громадськістю; розповсюджує цікаву та корисну інформацію серед учнів; інформує учнів про всі події, що відбуваються у гімназії; проводить соціальні опитування; збирає та систематизує матеріали звітів учнів чергового класу.

Комісія з контролю за  дисципліною та збереження шкільного майна — слідкує за дисципліною; контролює відвідування уроків; організовує та контролює чергування по школі; контролює дотримання учнями Статуту гімназії; дбає про збереження шкільного майна; проводить правове виховання учнів.

Комісія спорту та здорового способу життя – організовує спортивні змагання з волейболу, футболу, свята, контролює відвідування уроків фізкультури учнями ліцею, діяльність фізкультурного активу веде пропаганду ЗСЖ.

Екологічна комісія та комісія з волонтерства – займається озелененням території гімназії, оновленням клумб; прибиранням сміття, листя, підтримкою акцій з прибирання скверу біля памятника загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні; розробляє і проводить бесіди про культуру утилізації побутових відходів; про охорону навколишнього середовища тощо; займається організацією доброчинних і благодійних акцій, надання допомоги людям похилого віку, ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Розділ ІХ. Прикінцеві положення

10.1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

10.2. День прийняття Статуту Учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування.

Розділ Х. Перехідні статті

11.1. Парламент коригує Статут шкільного учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

11.2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі гімназії.

11.3. Статут затверджується Президентом учнівського самоврядування гімназії та Заступником директора з НВР гімназії.

11.4. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника гімназії — без винятків.