Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

Учнівське самоврядування

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ.

            Вступ, або Чим є  учнівське самоврядування?

            Учнівське Самоврядування чи Самоврядування Гімназії?

Дуже часто про наше самоврядування ми кажемо « самоврядування гімназії». Це непорозуміння.  Громада гімназії об’єднує не тільки учнів, вчителів а й директора гімназії, обслуговуючий  персонал ( бібліотекара, кочегара, прибиральниць, кухарів у їдальні гімназії). Якби ми насправді створювали орган самоврядування гімназії, у ньому обов’язковою була б участь усіх цих осіб. Наше самоврядування є самоврядуванням учнівським. Творять його всі учні  школи і тільки вони.

Інше непорозуміння стосується відповідей на запитання : Хто входить до складу самоврядування? та  Хто керує його роботою?

Зазвичай самоврядування називають групу з 5-20 учнів, які разом з опікуном організовують дискотеки і щорічні вибори до самоврядування. Для деяких ди-ректорів самоврядування потрібне, щоб його діячі перевіряли, чи носять учні ідентифікатори. А ще самоврядуванням можна похвалитися перед управліннями освіти. Тому нічого дивного  немає в тому, що у багатьох гімназіях єдиними, хто цікавиться справами самоврядування, є його діячі та вчителі. Учнівський загал, інстинктивно відчуваючи штучність таких « самоврядувань», намагається триматися від них на відстані.

 Учнівське  самоврядування не є фінкцією, якщо :

  • вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення;
  • представляє всіх учнів гімназії;
  • є демократичним- учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування.

  Чим може і повинно бути учнівське самоврядування?

  1. Учнівське самоврядування творять усі учні гімназії. Членом учнівського самоврядування ми стаємо автоматично, коли нас приймають до гімназії, і перестаємо ним бути тоді, коли залишаємо гімназію. Наприклад, Закон про систему освіти(прийнятий Сеймом Польщі; врегульовує засади функціонування освіти) каже, що Самоврядування творять усі учні гімназії.
  2. Учнівське самоврядування є організацією учнів для учнів. Вона є організацією, незалежною від адміністрації освіти і будь яких партій чи політичних об’єднань. Це учні вирішують, якими справами буде займатися самоврядування. Тому поле діяльності самоврядування є, по суті, безмежним. Все, що не забороняє закон, є дозволеним. Орган учнівського самоврядування може організовувати дискотеки, але також може організовувати дебати на теми, що стосуються місцевої громади, з представниками мерії, зустрічі з делегатами до парламенту, займатися господарською діяльністю, видавати підручники та книжки, організовувати дослідницькі експедиції, комп’ютерні курси, засновувати стипендії для найздібніших учнів

Самоврядування представляє інтереси учнів перед  вчителями, батьками, органами освіти. Своєю діяльністю самоврядування впливає на життя у гімназії, може брати участь у прийнятті рішень, що його стосується. Згадуваний Закон про систему освіти каже, що Самоврядування є єдиним представником усіх учнів. Закон разом з тим покладає на самоврядування обов’язок вибирати представників до Ради гімназії. Це означає, що через своїх представників у Раді гімназії самоврядування (разом з представниками Педагогічної Ради та Батьківської Ради) може брати участь у прийнятті рішення про зміст Статуту гімназії (дуже важливого документа, в якому зокрема, записані права і обов’язки учня).

  1. Самоврядування є демократичною організацією. Учні самостійно обирають своїх представників, можуть брати участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування. Це дає кожному учневі шанс знайти у гімназії своє місце.

Учнівське  самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні Є Людьми!

              Учнівське Самоврядування у гімназії  і середовищі.

Ніхто не є «самотнім островом». Учнівське Самоврядування (УС) є частиною гімназії, до якої входять також її дирекція, вчителі, батьки, обслуговуючий персонал. Тому робота  Самоврядування не може бути відірваною від реалій гімназії. До неї долучаються :

Рада Гімназії (Учнівське Самоврядування вибирає 1/3 членів Ради)

-ухвалює Статут Гімназії (а також права і обов’язки учня);

-дає обов’язкові рекомендації стосовно роботи гімназії;

-розпоряджається фінансовими засобами, які сама збере;

-визначає  типи справ, у розгляді яких не беруть участі представники учнів.

Педагогічна Рада (представляє всіх вчителів)

-вибирає 1/3 членів Ради Гімназії;

-приймає рішення, що безпосередньо стосуються учнів (атестація, допуск до екзаменів, відрахування).

Батьківська Рада (представляє всіх батьків)

-вибирає 1/3 членів Ради Гімназії;

-розпоряджається грішми Батьківської Ради(т. зв. «внески до Батьківського Комітету»);

-може висловлювати зауваження і пропозиції стосовно роботи школи, але такі пропозиції не мають обов’язкового характеру.

Директор Гімназії

-розпоряджається фінансовими засобами школи;

-є господарем Гімназії (висловлює згоду на використання приміщень, обладнання тощо);

-може надати радіовузол, приміщення для УС;

-призначає вихователів, розподіляє вчителів по класах;

-приймає на роботу і звільняє вчителів.

Опікун

-є посередником між УС і директором та Педагогічною Радою;

-є радником Самоврядування;

-представляє Педагогічній Раді і директорові проекти діяльності Самоврядування;

-може представляти роботу Самоврядування Педагогічній Раді.

Життя учнів не обмежується стінами гімназії. Адже кожна гімназія діє на території міста чи району, які мають свою владу – органи місцевого самовряду-вання. Тому УС може підтримувати контакти з багатьма організаціями:

-міська Рада (місцеве самоврядування);

-молодіжна Рада міста (об’єднує представників самоврядування і молодіжних організацій);

-учнівський Парламент (представництво самоврядувань з території району, міста, області);

-самоврядування в інших гімназіях (у найближчій околиці, в країні, у світі);

-молодіжні організації;

-заклади культури (будинок культури, кіно, театр);

-лікарні, ясла, будинки дитини;

-доброчинні організації;

-екологічні організації;

-міжнародні організації(наприклад, Amnesty International);

-університет та інші вищі заклади освіти.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

У кожній гімназії учні самі вирішують, яка організаційна структура Самоврядування буде для них  найкращою. Правові засади не нав’язують спеціальних обмежень. Польський Закон про систему освіти каже: Принципи вибору і діяльності органів самоврядування визначає регламент, схвалений всіма учнями рівним, таємним і загальним голосуванням. Самоврядування як демократична організація повинна відповідати раніше прийнятим засадам функціонування таких організацій.

У гімназії самоврядування об’єднує від кількох сотень до кількох тисяч учнів. Спільне прийняття рішення такою  величезною групою, звичайно, є неможливим. Тому учні гімназії вибирають своїх представників.

У гімназії найчастіше діють : Рада УС, Правління ( яке часто помилково називають «самоврядуванням») та Ревізійна комісія. Вони можуть мати різні назви – це залежить від традицій школи. Їхні назви, склад та спосіб обрання визначає Регламент УС.

У класі є можливою безпосередня демократія: більшість рішень може приймати-ся за участю всіх учнів. Тому кількість функціонерів у класі можна зменшити до мінімуму. У класі щонайменше повинні бути Голова і Скарбник. Призначення на інші посади залежить від потреб класу. Вибори діячів Класного Самоврядування відбуваються на початку навчального року. Ці вибори є таємними.

Голова Класного Самоврядування:

-є представником свого класу у Раді УС;

-представляє клас (і кожного учня окремо) перед вчителями, вихователями і директором гімназії.

Скарбник Класу:

-співпрацює з Головою у фінансових справах, займається фондами;

-веде фінансову документацію і збирає рахунки.

На наступних сторінках представлений зразок структури УС та розподіл обов’яз-ків і повноважень між його органами.

Випускники

Організація Товариства випускників. Участь в організації зустрічей випускників. Розсилання випускникам шкільної газети. Посадка на території гімназії  дерев на честь видатних випускників. Організація у гімназії виставки-презентації досягнень  випускників.

Екологія

Допомога в організації стояків для велосипедів і їх утримання. Підготовка кампанії «Пізнай навколишнє середовище». Садіння дерев, кущів і квітів, робота на розбивці міських парків. Робота з виявлення джерел забруднення навколишнього середовища. Акція за відкриття велосипедних доріжок. Організація святкування Дня Землі.  Розробка довгострокової шкільної програми охорони навколишнього середовища (створення комісії з охорони навколишнього сере-вища). Організація сесії, присвяченої навколишньому середовищу. Представлення владі резолюції з охорони навколишнього середовища.

Розваги

Вечірній чай для вчителів та обслуговуючого персоналу. Вечірки (День св. Валентина, Свято Весни  і т.д.) Вечірка на роликах чи ковзанах, карнавал, новорічна вечірка. Прощальний вечір для випускників. Урочистий бал, пікніки, святковий банкет для всієї гімназії, спільний сніданок на стадіоні гімназії. Вечірка-знайомство для перших класів. Святкова вечеря, рок-, фольк-, кантрі- та інші концерти, вечеря з спільного казана, народна забава, фестивалі, катання на сіні (літній куліч), уроки танців.

Конкурси

Конкурс на кращий проект гімназії (класу), герба, печатки, талісмана, гімну. Змагання між класами на знаходження грошей для різних доброчинних цілей. Святкові конкурси на найбільш оригінальне оформлення класу, коридору. День альтернативних видів спорту (хула-хуп, метання тарілок, подушкові бої і т. д.)

Контакти з учнями

Проведення відкритих зборів Учнівської Ради (у США Учнівська Рада відповідає Правлінню Учнівського Самоврядування – Ред. Посібника). Запрошення осіб, які не є членами Ради, до участі в роботі комісії.  Регулярні виступи перед учнями зі звітами про роботу Ради. Збір ідей і відгуків учнів. Створення комісії зі скарг. Візити членів Правління у класи і розмови з учнями про наболілі проблеми. Організація Учнівського Форуму.

Контакти з вчителями

Організація спортивних акцій для учнів і вчителів. Розсилання вчителям вітальних листівок з нагоди дня народження. Запрошення вчителів на сніданок до учнівської їдальні. Організація днів визнання вчителів. Запрошення вчителів на збори Учнівської Ради. Організація дискусійних клубів вчителів та учнів. Інтерв’ю з вчителями для газети, Організація дня, коли учні виступатимуть у ролі вчителів. Надання вчителям протоколів зустрічей Учнівської Ради. Проведення конкурсу «Впізнай вчителя за дитячою фотокарткою». Привітання восени нових вчителів (прощання з тими, що відходять). Організована допомога учнів вчителям за кілька днів до початку  навчального року. Публікація в гімназійній газеті календаря днів народження вчителів.

Контакти з батьками

Залучення  батьків до роботи Самоврядування. Прохання чергувати під час шкільних вечірок. Розсилання листівок зі словами вдячності батькам, які допомагали реалізовувати плани Самоврядування. Запрошення батьків на збори Ради.

Контакти з адміністрацією

Складення плану регулярних зустрічей учнів з дирекцією школи. Надання протоколів усіх зборів Учнівської ради. Створення Учнівського Консультаційного Комітету. Запрошення представників адміністрації та їхніх партнерів на вечірки, організовані учнями.

Премії, нагороди і стипендії

Присудження премій за знання або виконання конкретних завдань. Проведення відкритих зборів на тему розподілу стипендій. Вручення премій учням цього року.  Прохання до різних лабораторій і гуртків розробити критерії присудження премій за їхніми спеціалізаціями. Зустрічі з місцевими бізнесменами і представниками влади з  метою створення стипендіального фонду. Винайдення традиційного способу заохочення відмінників навчання (дошка пошани, статті в газети і т. п. ) Збирання інформації про можливості отримання стипендії у вищих навчальних закладах  освіти. Запрошення представників економічних  закладів освіти на зустріч із зацікавленими учнями старших класів. Створення Товариства видатних учнів.

Громадянська позиція

Перегляд відеозаписів політичних зборів. Позичання обладнання для голосування у виборах в гімназії. Введення до гімназійної програми уроків з мистецтва керівництва. Спостереження за проведенням різноманітних виборів у гімназії.  Організація моделі ООН у гімназії (засідання ООН, різні класи представники різних країн). Участь у засіданнях місцевих органів влади. Запрошення представників місцевої  влади і державної адміністрації на зустрічі зі учнями. Знайомство з роботою дорослих, участь у їхній роботі протягом усього дня. Співпраця з місцевими доброчинними організаціями.

Позиція учнів

Організація компанії з підтримки порядку під час спортивних акцій. Проведення серед учнів анонімного анкетування «Чи любиш ти свою гімназію?» «Зондування ґрунту» у гімназії з питань, важливих для її життєдіяльності і не тільки. Отримання згоди на проведення членами Правління дискусій під час уроків. Боротьба з вандалізмом. Опитування думки учнів з політичних і суспільних проблем. Проведення дискусій на теми, що цікавлять учнів. Призначення нагороди «невідомому герою», який сприяє підтримці у гімназії сприятливої атмосфери, але недооцінюється. Організація дискусій між вчителями і учнями на гімназійну тематику.

Консультації

Організація дня професійної орієнтації. Організація дня інформації про вищі заклади освіти. Організація дня інформації про професійну освіту. Створення бази даних про професії. Укладення каталогу вищих закладів освіти. Проведення Дня вищої освіти. Складання списку усіх місцевих  центрів професійної орієнтації для молоді. Організація телефону довіри або співпраця з уже існуючим. Розповсюдження інформації про можливість роботи під час канікул.

Знайомство з гімназією

Планування для нових учнів першого тижня у гімназії. Вивішування привітальних лозунгів. Відвідування нових учнів у їхніх старих гімназіях ще до переходу в нову. Призначення  опікунів і гідів серед учнів старших класів. Зйомки відеофільму про один тиждень з життя гімназії для показу його новим учням.  Постановка п’єси- гуморески про те, що пропонує ця школа. Виконання ролі старших братів і сестер. Організація сніданку для нових учнів. Організація вечора знайомств. Підготовка і закріплення гіда за кожним новачком. Прохання до всіх гуртків прислати своїх представників на зустріч з новими учнями. Організація спеціальної зустрічі для нових учнів. Вручення свідоцтва про прийом до учнівського товариства або якоїсь іншої дрібнички напам’ять. Носіння у цей час спеціальних значків та інформування новачків про те,  що вони можуть звертатися до Ради зі своїми проблемами. Відвідини старшокласниками учнів перших класів з метою пояснення їм різних аспектів життя гімназії.

Робота для дітей

Добровільна праця в яслах, дитячих садочках чи дитячих будинках. Добровільна праця в бібліотеках- читання і розв’язування казок дітям. Участь в акції «Зірочка для  кожної дитини». Збирання і ремонт різних іграшок, виготовлення іграшок на заняттях. Добровільний догляд за дітьми, батьки яких  працюють у гімназії.

Праця на благо гімназії

Чергування на коридорах. Проведення екскурсій в гімназії . Обслуговування пунктів інформації для гостей. Складання списків випускників. Ремонт кімнати охоронця. Встановлення поличок для портфелів біля спортзалів і в їдальні. Участь у складанні меню в їдальні гімназії. Заохочення учнів до користування їдальнею. Вивішування інформаційних стендів у коридорах. Пошук цікавих репродукцій і вивішування їх на стінах. Ведення хроніки. Виконання  ролі господарів на гімназійних вечірках. Допомога в організації гімназійних урочистостей. Вивішування скриньки для пропозицій. Зосередження уваги на речах і місцях, які потребують ремонту. Побілка коридорів і залів, догляд за іншими приміщеннями. Допомога бібліотеці гімназії у розширенні фонду бібліотеки, а також у роботі з читачами. Турбота про зелені насадження навколо гімназії; садіння дерев, кущів, квітів та догляд за ними. Прибирання території навколо гімназії. Встановлення перед гімназією стояків для велосипедів. Допомога у зборі грошей на форму спортивних команд, музичних колективів, уболівальників. Проведення кампанії присвяченої Статуту гімназії. Планування циклу лекцій.

Громадська діяльність

Зустрічі з представниками місцевої влади з метою ознайомлення з планами розвитку міста. Праця у притулках для бездомних тварин. Зустрічі з представниками місцевих  організацій з охорони здоров’я. Збирання книг і журналів для дитячих будинків, лікарень і т.п. Організація місцевого молодіжного центру. Інформування місцевих клубів і організацій про роботу Учнівської Ради. Допомога у створенні і розвитку місцевого історичного музею.  Відвідування людей похилого віку вдома та у  будинках пристарілих. Участь у молодіжних комісіях міста і країни. Презентація роботи Учнівської Ради на місцевому радіо, телебаченні, у пресі. Представлення інтересів молодших учнів під час дебатів про права молоді. Організація в гімназії вечора для батьків. Запрошення працівників освіти брати участь у дискусії. Ознайомлення з місцевою історією і подання її учням у цікавій формі. Допомога в організації літнього відпочинку.

Робота для учнів

Організація виставок учнівських робіт: малюнків, рукоділля, фотокарток та інш. Організація пункту прокату касет. Пропаганда серед учнів господарності та економності.  Робота шкільного буфету чи кіоску. Організація біржі праці для  школярів. Організація бюро знахідок. Допомога під час навчальних тривог пожежної команди. Впорядкування системи оцінювання (наприклад, введення чіткої системи підрахунку балів). Організація учнівського бюро добрих послуг. Ведення переліку усіх акцій. Збирання підписів під зверненням з важливих для гімназії  і суспільства питань. Пропаганда страхування серед школярів. Попередження знущання над  першокласниками та інших виявів жорстокості. Отримання права на знижки для школярів у місцевих кінотеатрах, тренажерних залах і т.п. Координація програми акцій   гімназії. Видача учням ідентифікаторів. Надання учням можливості слухати музику під час перерв. Робота рекламного відділу гімназії, послугами якого можуть користуватися різні  гуртки гімназії та організації. Організація дошки  оголошень для учнів. Розсилання хворим учням листівок і подарунків. Організація «грошової швидкої допомоги» (позичкової каси) для учнів. Підтримування порядку серед гімназистів. Допомога учням, які відстають у навчанні. Проведення консультацій для учнів. Пропаганда культур-них, спортивних та інших заходів. Організація розпродажу вживаних підручників.

Права і обов’язки гімназиста

Укладення переліку прав і обов’язків учня.  Внесення змін до Статуту гімназії чи правил гімназії. Створення комісії з прав гімназиста. Залучення членів учнівської громади до комісії, що складає план роботи гімназії.  Опрацювання системи заохочення і нагородження учнів. Вироблення кодексу честі і створення арбітражної комісії. Поточна інформація про всі зміни у законодавстві, що стосуються прав і обов’язків учнів. Створення учнівської Ради місцевих гімназій. Збір допомоги для погано  забезпечених гімназій. Розсилання листів і газет учнівським радам інших гімназій. Спільні поїздки на регіональні зустрічі. Об’єднання зусиль у компанії з політичних питань, важливих для гімназистів.

Самоосвіта

«Дні альтернативної освіти». Пропонування занять, які розширюють програму гімназії і розвивають інтереси учнів. Опрацювання програми допомоги учням, що відстають у навчанні. Організація щорічних сесій, семінарів і т. д.

Спорт

Висилання гравцям перед кожною  спортивною акцією листівок, записок і т.п. зі словами  схвалення та підтримки. Організація Клубу Болільників (волейбольної команди гімназії). Організація банкетів на честь усіх гравців. Організація конкурсів між класами на найбільш активних вболівальників. Торгівля під час матчу смаженою кукурудзою і т. д. Організація шкільного конкурсу на найкращий лозунг вболівальників. Організація днів кольорів гімназії  перед найважливішими  матчами.  Заохочення до участі у спортивних акціях дівчат. Здійснення вибору лідерів вболівальників. Підготовка курсів для лідерів вболівальників. Організація на час матчів спеціального сектору для лідерів вболівальників. Закупівля  для них мегафонів і костюмів. Планування для всієї гімназії дня на стадіоні. Планування змагань таким чином, щоб кожен міг взяти в них участь. Організація спортивних змагань між класами, гуртками.

Зустрічі

Організація дискусії. Постановка опери,  концерту, одноактної п’єси, кабаре. Запрошення лекторів. Організація зустрічей з жителями міста (району) для обговорення проблем. Презентація роботи деяких  майстерень гімназії. Виставка у вітринах робіт гуртків гімназії.

Зустрічі з іншими гімназіями

Перегляд фільмів, слайдів, хронік про подорожі. Підготовка зустрічі «Хто є хто?», щоб представити членів Учнівської Ради. Проведення показових зборів Ради. Організація урочистого вступу на посаду новообраної Учнівської Ради. Проведення серед учнів анкетування «Чим повинно зайнятись Правління Самоврядування?» Вироблення системи оцінювання зборів Самоврядування. Організація зборів кандидатів  до Ради чи їхніх дебатів. Проведення зборів на тему прав і обов’язків. Урочисте відзначення свят, ювілеїв і т. д .

Навчання лідерів

Посилання кожного року членів Правління на молодіжні курси лідерства. Посилання учнів на конференції учнівських рад ( міські, регіональні та ін.) Організація тижневих курсів лідерства (відкритих для всіх учнів). Знайомство з пропонованими гуртками гімназії, оцінка їхньої роботи наприкінці року, пропозиції стосовно організації нових гуртків. Знайомство з методами активізації, наприклад, різноманітними дискусіями, виконанням ролей і т. п.) та застосування їх у роботі Ради. Введення до програми гімназії уроків з мистецтва керівництва. Планування навчальної програми для новообраних представників.

Свята

Купівля справжньої ялинки і посадка її навесні. Організація зустрічі з представниками інших культур, щоб обговорити святкові звичаї в інших країнах. Організація пошуку великоднього яйця для дітей. Приготування і роздавання святкових подарунків. Організація свята для вчителів. Підготовка і роздавання подарунків  з продуктами харчування тим, хто найбільше їх потребує. Організація колядування на коридорах перед святами. Роздавання святкових листівок для всієї гімназії. Розсилання святкових листівок місцевій владі та іншим учнівським радам. Допомога в організації святкової зустрічі для всієї гімназії. Святковий прийом для пенсіонерів. Вечір колядок для місцевої громади. Організація святкової пошти в межах гімназії.

Екскурсії

Створення підручника, який допоможе групам учнів у плануванні екскурсії. Допомога різним класам і групам у плануванні екскурсії. Додаткове фінансування  деяких екскурсій. Листування з іншими гімназіями на тему можливості організації поїздок. Оцінювання проведених екскурсій і поїздок з метою уникнення помилок у майбутньому. Обмін між гімназіями. Організація екскурсій, державних установ. Організація транспорту  для поїздок на матчі, на обласні чи регіональні зустрічі учнів. Банк інформації про туризм.

Інтереси  учнів

Організація зустрічей представників різних професій з учнями. Організація уроків, присвячених знайомству з різними професіями. Організація гуртків і різних майстерень, де учні могли б розвивати свої здібності. Організація ярмарку мистецтв і ремесл. Спонсорування письменницьких і поетичних конкурсів.

Збір коштів

Організація різних розпродажів, аукціонів. Координація різних конкурсів- зі з’єднання бананів, стояння на голові і т.п. Продаж книг і касет, популярних серед молоді. Відкриття майстерні з  ремонту велосипедів. Допомога у записуванні дисків та їх продажу. Організація виставки рукоділля. Робота кіоску чи бару  в гімназії. Підготовка і продаж кулінарної книги. Організація кіоску з прохолоджувальними напоями під час спортивних заходів. Проведення аукціону загублених і знайдених речей. Збір і продаж вторинної сировини. Організація походу в кіно (отримання відсотків від продажу квитків).  Організація матчу між вчителями і працівниками місцевої радіостанції. Допомога різним організаціям у підготовці заходів за процент від прибутків.  Організація фестивалів, ярмарків, дружніх зустрічей, карнавалів і т. д. Організація вечорів талантів. Організація вечірок на роликах чи в ковзанах. Продаж різних незвичайних речей, наприклад : телефонних і адресних книг учнів, програм футбольних матчів, лампочок для вкручування учням у голову з метою просвіти (чи дироколів для компостування мозків учням).

Охорона  здоров’я, безпека

Організація дискусії, семінару і т.п. про  шкідливість наркотиків (алкоголю, куріння, і т. п.) Організація телефону довіри для учнів. Розповсюдження інформації про наслідки вживання наркотиків. Проведення членами гімназійної комісії з наркотиків бесід, присвячених шкоді наркотиків у початковій гімназії. Організація приїзду лікарів з рентгенівським апаратом у гімназію, допомога персоналу. Організація Ради безпеки гімназії. Співпраця з поліцією при оновленні дорожніх знаків. Організація зустрічі на тему демографічного вибуху і його наслідків. Організація зустрічей, виступів, кіносеансів про проблеми молоді з  якими вона має справу сьогодні або матиме у найближчому майбутньому. Допомога у складанні меню їдальні гімназії. Посипання слизьких тротуарів.