Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Боришковецька загальноосвітня школа І-ІІ ст. налічує 9 класів. У школі навчається 59  учні.

Мова освітнього процесу — українська.

Робочий навчальний план Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів на 2016-2017 н.р. складено згідно листа МОН України №1/9-296 від 09.06.2016 р. «Про структуру   2016/2017  навчального року  та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

  • для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;
  • для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; в редакції наказу МОН України від 07.08.2015 № 885.
  • для 9-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004      № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; в редакції наказу МОН України від 07.08.2015 № 885.
  • для індивідуального навчання згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, зі змінами, внесеними згідно Наказу МОН України № 432 від 19.05.2008 (Додаток 12).

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник відділу освіти

Кам’янець-Подільської

райдержадміністрації

__________ О.В.Пронозюк

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради

Хмельницької області

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №1 від ____17 р.)

Голова ради школи

_________ Л.В.Бурцева

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №1 від ________17 р.)

Голова педагогічної ради

Т.в.о.директора школи

___________ Р.Д.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»                                                                                                         «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                       т.в.о.директора школи

__________ О.В.Пронозюк                                                                                     _____ Р.Д.Олійник

«_____»________ 2017 р.

 

Навчальний план

 5-8 класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

(наказ МОН молоді та спорту України від 03.04.2012р.  № 409 (в редакції наказу МОН  України від 29.05.2014р. №664),зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014р. № 1465 в редакції наказу МОН України від 07.08.2015 № 885; Додаток 10).

9 класу з українською мовою навчання (в редакції наказу МОН України від 07.08.2015р. № 885) 

Боришковецької ЗОШ І – ІІ ступенів на 2017 – 2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Інваріантна частина

Кількість годин на тиждень за ступенями навчання
ІІ ступінь Разом
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  
8 5 3 4 7  
1 Українська мова 3,5 3,5 2,25 2 2 13,25
2 Українська література 2 2 1,5 2 2 9,5
3 Зарубіжна  література 2 2 1,5 2 2 9,5
4 Англійська мова 3 2 1,5 2 2 10,5
5 Німецька мова 2 2 1,5 1 2 8,5
6 Математика 4 4 8
7 Алгебра 1,5 2 2 5,5
8 Геометрія 1,5 2 2 5,5
9 Історія України 1 1 0,75 1 1,5 5,25
10 Всесвітня історія 1 0,75 1 1 3,75
11 Правознавство 1 1
12 Біологія 2 1,5 2 2 7,5
13 Хімія 1,5 2 2 5,5
14 Географія 2 1,5 2 1,5 7
15 Фізика 1,5 2 3 6,5
16 Музичне мистецтво 1 1 0,75 2,75
17 Природознавство 2 2
18 Образотворче мистецтво 1 1 0,75 2,75
19 Фізична культура 3 3 1,5 4 3 14,5
20 Основи здоров’я 1 1 0,75 1 1 4,75
21 Трудове навчання 2 2 0,75 1 1 6,75
22 Інформатика 1 1 0,75 2 2 6,75
23 Художня культура(мистецтво) 1 1 2
Всього: 28,5 30,5 24 32 34  
Разом                                             149                                  

 

№ з/п Варіативна частина 5 6 7 8 9 Разом
1            
           
Всього :                                                                                  

 

 
Всього:                                                                                                                                   

 

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учнів 7 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 2,25
2 Українська література 1,5
3 Іноземна мова (англійська) 1,5
4 Іноземна мова (німецька) 1,5
5 Зарубіжна  література 1,5
6 Історія України 0,75
7 Всесвітня історія 0,75
8 Музика 0,75
9 Образотворче мистецтво 0,75
10 Алгебра 1,5
11 Геометрія 1,5
12 Біологія 1,5
13 Географія 1,5
14 Фізика 1,5
15 Хімія 1,5
16 Трудове навчання 0,75
17 Інформатика 0,75
18 Основи здоров’я 0,75
19 Фізична культура 1,5
 
РАЗОМ 24

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учнів 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
3 Іноземна мова (англійська) 2
4 Іноземна мова (німецька) 1
5 Зарубіжна  література 2
6 Історія України 1
7 Всесвітня історія 1
8 Мистецтво 1
9 Алгебра 2
10 Геометрія 2
11 Біологія 2
12 Географія 2
13 Фізика 2
14 Хімія 2
15 Трудове навчання 1
16 Інформатика 2
17 Основи здоров’я 1
18 Фізична культура 4
 
РАЗОМ 32

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

«Затверджено»                                                                                                    «Затверджено»

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                                                          Т.в.о.директора школи

__________ О.В.Пронозюк                                                                               __________ Р.Д.Олійник

«_____»___________ 2017 р.

 

 

Навчальний план

1-4 класів з українською мовою навчання

 (наказ МОН молоді та спорту України від 10.06.2011р. № 572 зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014р. № 460 (Додаток 1)

Боришковецької ЗОШ І – ІІ ступенів на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

з/п

 

Навчальні предмети

Інваріантна частина

Кількість годин на тиждень за ступенями навчання Разом
І ступінь
1кл 2кл 3кл 4кл
12 3 12 5
1 Українська мова

(навчання грамоти)

7 3 4 4 18
2 Літературне читання 2,25 3 3 8,25
3 Англійська мова 1 1,5 2 2 6,5
4 Математика 4 3 4 4 15
5 Природознавство 2 0,75 2 2 6,75
6 Я у світі 1 1 2
7 Музичне мистецтво 1 0,75 1 1 3,75
8 Образотворче мистецтво 1 0,75 1 1 3,75
9 Фізична культура 3 0,75 3 3 9,75
10 Основи здоров’я 1 0,75 1 1 3,75
11 Трудове навчання 1 0,75 1 1 3,75
12 Інформатика 0,75 1 1 2,75
Всього: 21 15 24 24
Всього: 84

 

Варіативна частина 1 2 3 4
1
2 Риторика
Всього  

 

 

Т.в.о.завідувача РМК__________ М.О.Безродна                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

 

Індивідуальний навчальний план

учениці 1 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Бєліка Матєя

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова (навчання грамоти) 1,75
2 Англійська мова 0,5
3 Математика 1,25
4 Природознавство 0,25
5 Музичне мистецтво 0,25
6 Образотворче мистецтво 0,25
7 Основи здоров’я 0,25
8 Трудове навчання 0,25
9 Інформатика 0,25
Всього 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.завідувача РМК__________ М.О.Безродна                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

 

Індивідуальний навчальний план

учня 2 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Решетніка Владислава

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова (навчання грамоти) 1,75
2 Англійська мова 0,5
3 Математика 1
4 Природознавство 0,25
5 Музичне мистецтво 0,25
6 Образотворче мистецтво 0,25
7 Фізична культура 0,25
8 Основи здоров’я 0,25
9 Трудове навчання 0,25
10 Інформатика 0,25
Всього 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

 

Індивідуальний навчальний план

учня 2 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Блажка Владислава

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова і література

(навчання грамоти)

1,75
2 Англійська мова 0,5
3 Математика 1
4 Природознавство 0,25
5 Музичне мистецтво 0,25
6 Образотворче мистецтво 0,25
7 Фізична культура 0,25
8 Основи здоров’я 0,25
9 Трудове навчання 0,25
10 Інформатика 0,25
Всього 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                           Т.в.о. директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учнів 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 2
2 Українська література 2
3 Іноземна мова (англійська) 2
4 Іноземна мова (німецька) 1
5 Зарубіжна  література 2
6 Історія України 1
7 Всесвітня історія 1
8 Мистецтво 1
9 Алгебра 2
10 Геометрія 2
11 Біологія 2
12 Географія 2
13 Фізика 2
14 Хімія 2
15 Трудове навчання 1
16 Інформатика 2
17 Основи здоров’я 1
18 Фізична культура 4
 
РАЗОМ 32

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учениці 7 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Остапюк Каріни

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,75
2 Українська література 0,5
3 Англійська мова 0,5
4 Німецька мова 0,5
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Алгебра 0,5
9 Геометрія 0,5
10 Біологія 0,5
11 Географія 0,5
12 Фізика 0,5
13 Хімія 0,5
14 Музичне мистецтво 0,25
15 Образотворче мистецтво 0,25
16 Фізична культура 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Трудове навчання 0,25
19 Інформатика 0,25
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учня 7 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Кучера Романа

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,75
2 Українська література 0,5
3 Англійська мова 0,5
4 Німецька мова 0,5
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Алгебра 0,5
9 Геометрія 0,5
10 Біологія 0,5
11 Географія 0,5
12 Фізика 0,5
13 Хімія 0,5
14 Музичне мистецтво 0,25
15 Образотворче мистецтво 0,25
16 Фізична культура 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Трудове навчання 0,25
19 Інформатика 0,25
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти                                                                                            Т.в.о.директора школи

райдержадміністрації                                                                                              _____ Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учня 7 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Ільницького Давида

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,75
2 Українська література 0,5
3 Англійська мова 0,5
4 Німецька мова 0,5
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Алгебра 0,5
9 Геометрія 0,5
10 Біологія 0,5
11 Географія 0,5
12 Фізика 0,5
13 Хімія 0,5
14 Музичне мистецтво 0,25
15 Образотворче мистецтво 0,25
16 Фізична культура 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Трудове навчання 0,25
19 Інформатика 0,25
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                             Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                              «Затверджено»

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                                                             Т.в.о.директора школи

______     Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учня 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Стефанюка Костянтина

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,5
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова (англійська) 0,5
4 Іноземна мова (німецька) 0,25
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Мистецтво 0,25
9 Алгебра 0,5
10 Геометрія 0,5
11 Біологія 0,5
12 Географія 0,5
13 Фізика 0,5
14 Хімія 0,5
15 Трудове навчання 0,25
16 Інформатика 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Фізична культура 1
 
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                         «Затверджено»

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                                                                  Т.в.о.директора школи

______     Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учня 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Горпинчука Іллі

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,5
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова (англійська) 0,5
4 Іноземна мова (німецька) 0,25
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Мистецтво 0,25
9 Алгебра 0,5
10 Геометрія 0,5
11 Біологія 0,5
12 Географія 0,5
13 Фізика 0,5
14 Хімія 0,5
15 Трудове навчання 0,25
16 Інформатика 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Фізична культура 1
 
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                               «Затверджено»

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                                                                Т.в.о.директора школи

______     Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учня 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Улятовського Максима

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,5
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова (англійська) 0,5
4 Іноземна мова (німецька) 0,25
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Мистецтво 0,25
9 Алгебра 0,5
10 Геометрія 0,5
11 Біологія 0,5
12 Географія 0,5
13 Фізика 0,5
14 Хімія 0,5
15 Трудове навчання 0,25
16 Інформатика 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Фізична культура 1
 
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець

 

«Затверджено»                                                                                                               «Затверджено»

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації                                                                                               Т.в.о.директора школи

______     Р.Д.Олійник

__________ О.В.Пронозюк

«_____»________ 2017 р.

 

Індивідуальний навчальний план

учениці 8 класу

Боришковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області

Лопушанської Анни

на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі
Інваріантна частина
1 Українська мова 0,5
2 Українська література 0,5
3 Іноземна мова (англійська) 0,5
4 Іноземна мова (німецька) 0,25
5 Зарубіжна  література 0,5
6 Історія України 0,25
7 Всесвітня історія 0,25
8 Мистецтво 0,25
9 Алгебра 0,5
10 Геометрія 0,5
11 Біологія 0,5
12 Географія 0,5
13 Фізика 0,5
14 Хімія 0,5
15 Трудове навчання 0,25
16 Інформатика 0,5
17 Основи здоров’я 0,25
18 Фізична культура 1
 
РАЗОМ 8

 

Завідувач РМК__________ Н.А.Желізник                Головний спеціаліст _______ А.В.Швець