Боришковецька гімназія

Боришковецька гімназія Слобідсько-Кульчієвецької ОТГ Кам'янець-Подільського району

Матеріально-технічне забезпечення

 

                                     Відомості про приміщення та матеріальну базу
 

Назва показника

 

Усьо-

го

 

Назва показника

 

Усього

Загальна площа всіх приміщень (кв. м) 767,6 Чи є в закладі (1-так, 0-ні) 

Фізкультурна зала

    з них здано в оренду (кв.м) 95
Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

   Басейн
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат

(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

9

 Навчально–дослідна ділянка (арів) 76
 Підсобне господарство  
Їх площа (кв.м) 480

м²

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,  

            Кількість навчальних кабінетів

      2 – пічне) +
    Математики немає  Водогін  
    Фізики      у тому числі з гарячою водою  
    Хімії  Каналізація +
    Географії  Їдальня або буфет з гарячим харчуванням +
    Біології    число посадкових місць у їдальні або буфеті 50

 

 

    Української мови і літератури         у т. ч. у пристосованих приміщеннях  
    Інших мов і літератур  Кількість поверхів в основній будівлі закладу 1
    Іноземної мови До якого поверху є безперешкодний доступ  
    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням  дітей-інвалідів +
    Основ інформатики й обчислювальної  техніки Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні  
 

у них:

комп’ютерних класів та пришкільний інтернат), де навчаються учні 1